Порядок оформлення медичної картки дитини (форма 26/о)

У дитячі садки оформляються всі діти, які не мають протипоказань по стану здоров’я.
Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини.
Обов’язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз).
Дані про профілактичні щеплення (форма № 063/о).
Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу.
Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів.
Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.
Вся документація повинна бути підписана дільничим лікарем, завідуючим педіатричним відділенням та містити рекомендацію: (дитячий садок відвідувати може), скріплена печатками.
Документи повинні бути завірені печаткою закладу, який їх оформляє.
Інформацію про прийом лікарів можна одержати за телефоном довідкового бюро – 577-55-32.

FireStats icon Работает с FireStats