Правила для батьків ЗДО «Перевесло»

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати ії в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту)
1. Загальні положення.
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу в  закладу дошкільної освіти (далі — дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків.
2.1 Батьки мають право:
вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
на пільги на харчування;
вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
приймати участь у заходах дошкільного закладу;
брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
3.Обов’зки батьків.
3.1.Батьки зобов’язані:
виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
виконувати режим дня дошкільного закладу;
приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженою, з обрізаними нігтями;
батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
стежити за реальним станом здоров’я дитини, не приводити недоліковану,
не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю дитини;
не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше — приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров’я;
діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
не забирати дітей особам в нетверезому стані;
дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;
своєчасно в установленому порядку, а саме, до 20 числа кожного місяця в Ощадбанк Дарницького району вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
відвідувати батьківські збори;
виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

 

FireStats icon Работает с FireStats