Методична робота

ШДС “Перевесло” плекає атмосферу добра, тепла, затишку й уваги. Саме в такому місці дитині комфортно, безпечно та радісно.

Виховання, навчання та розвиток

Мова спілкування з дітьми — українська.
ШДС І ступеня “Перевесло” працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (дошкільні групи), програмою Міністерсва освіти і науки України та Комплексною програмою розвитку дітей “Росток” (учні 1-4-х класів).
Напрямки:

 • фізичне виховання (загартування)

 • впровадження авторської програми розвитку дитини дошкільного віку “Великий світ маленької дитини” І ступені національного культурологічного просвтіницького проекту “Народознавство України: народи великої України”;

 • використання сучасних інформаційних технологій, знайомство з комп’ютером, вивчення комп’ютерної азбуки та закріплення практичних навичок на заняттях гуртка “Сходинки до інформатики”.

Комп’ютерний клас

Здоров’я та фізичний розвиток

У ШДС “Перевесло” працює оздоровча програма, до якої входять:

 • кварцювання приміщень;
 • гімнастика для зору під час фізхвилинок на заняттях;
 • вправи з профілактики плоскостопості;
 • комплекс ранкової гімнастики та гімнастики пробудження;
 • стоматологічне обслуговування;
 • двічі на тиждень (влітку — щодня) плавання в басейні;
 • денна та вечірня прогулянка з рухливими та сюжетними іграми.

Ранкова гіманстика, заняття та уроки з фізкультури, спортивні розваги проводяться під керівництвом інструктора з фізкультури у сучасному, просторому, обладнаному залі.
Один раз на місяць в кожній групі проводяться Дні здоров’я.
Дітей навчають здоровому способу життя та безпечної поведінки у довкіллі.
Ми піклуємось про здоров’я наших вихованців. Періодично лікар-педіатр оглядає дітей і дає рекомендації щодо стану їх здоров’я. Медсестри контролюють санітарний стан приміщень, слідкують за станом здоров’я дітей, надають першу медичну допомогу. Окрім того, вони стежать за якістю справ і точно знають , що слід їсти дітям певного віку в певну пору року, щоб вони росли здоровими і міцними.

Пізнавальний розвиток та підготовка до школи

Наш навчальний заклад працює за планом наступності, однак рівень підготовки наших вихованців дає їм можливість бути конкурентноспроможними при вступі до будь-якої престижної школи.

Головною засадою навчально-виховного процесу в ШДС “Перевесло” є індивідуальний підхід. Однак, разом з повагою до власної індивідуальності ми навчаємо наших вихованців враховувати інтереси групи. Це надалі дозволить дитині швидко пристосовуватись до шкільного життя, налагоджувати контакти з однолітками.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечую подальше становлення особистості, її фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток.

У 2011-2012 навчальному році в ШДС І ступеня “Перевесло” функціонує 4 класи, в яких здобувають освіту 100 учнів.

Навчально-виховний процес в закладі забезпечують 11 педагогів. Вчителі разом з вихователями прагнуть створити в закладі сприятливий, родинний, психологічний мікроклімат.


Ми пропонуємо якісну освіту по всіх шкільних предметах. Навчально-виховний процес побудований на основі Державного стандарту чотирирічної початкової школи. Учні 1-4-х класів працюють за програмою Міністерства освіти і науки України та Комплексною програмою розвитку дітей “Росток”. Починаючи з другого класу учні вивчають російську мову.

Школа-дитячий садок “Перевесло” — це передусім кваліфіковані вчителі, інноваційні технології навчання, диференційований та індивідуальний підхід до кожного учня, комфортні умови перебування маленької особистості в начальному закладі впродовж всього дня, добре поставлена виховна робота, сучасно обладнані навчальні кабінети, оснащені спортивна та музична зали, комп’ютерний клас.

Педагогічний колектив школи-дитячого саду “Перевесло” ось уже впродовж чотирьох років працює над науково-методичною проблемою: “Використання сучасних інноваційних технологій як ефективний засіб підвищення якості навчально-виховного процесу”. Вона, на нашу думку, є актуальною, оскільки викликана вимогою часу.

Зміни в наукових знаннях, в суспільстві, в мисленні людини сьогодні відбуваються дуже швидко. Тому ми вчимо маленьких учнів набувати знання у світі прогресуючих технологій. У навчальному закладі створені умови, які стимулюють допитливість та ентузіазм. Вчителі дають знання в тісному зв’язку теорії з практикою реального життя.

Основні напрямки роботи в 1-4-х класах:

 • формування емоційно-чуттєвої сфери дитини;
 • розвиток пізнавальних інтересів;
 • формування позитивної мотивації до навчання учнів;
 • виховання свідомого патріота;
 • формування творчої особистості із загальнолюдським чеснотами.

Педагогічний колектив, реалізуючи ідеї компетентнісного підходу, закладені в Державному стандарті початкової освіти, систематично працюють над формуванням знань, вмінь та навичок учнів, готують їх до дорослого життя.

Успішному засвоєнню знань, виробленню міцних навичок, які допоможуть маленькій особистості адапуватися та жити у сучасному світі сприяє робота за Комплексною програмою розвитку дітей “Росток”.

Дидактичні ігри та практичні заняття сприяють профілактиці та запобіганню дитячого травматизму, формують навички безпечної поведінки на дорозі, у метрополітені, у громадських місцях, біля водойм тощо.

Заняття комп’ютерного гуртка “Сходинки до інформатики” формують в молодих школярів практичні навички роботи з комп’ютером, інформаційну культуру, готують до успішного оволодіння навчального матеріалу в старших класах.

У сучасному світі життєвий успіх залежить від уміння творчо мислити, володіти інформацією та іноземними мовами. Уроки англійської мови формують комунікативні вміння та навички, відкривають світ перед маленькими особистостями.

Інноваційні форми роботи в початковій школі

Урок-конференція

Урок-гра

 

Урок-бесіда

Урок-вистава

Урок-вікторина

 

 

Експеримент з народознавства “Народи великої України”, розпочатий у дошкільних групах.

Пілотний проект:

— Продовжити вивчати комп’ютерну азбуку, вдосконалювати практичні навички роботи з комп’ютером;

 • Використовувати в навчально-виховній роботі інформаційні технології;
 • Працювати за авторською програмою розвитку дитини “Великий світ маленької дитини” просвітницького проекту “Народознавство України: народи великої України”.

 

 

 

FireStats icon Работает с FireStats